Těmto frázím se při hádce s partnerem raději vyhněte, akorát celou situaci vyostří

Fotografie: Freepik

Během každého vztahu se bohužel nevyhneme hádkám s partnerem. Existují ale fráze, které bychom nikdy neměli při konfrontaci s partnerem použít.

Hádky nejsou nikomu příjemné, někdy se jim ale bohužel nevyhneme. Při jejím průběhu bychom ale stále měli myslet na to, že partnera i přes neshody milujeme a proto bychom se měli vyhýbat některým často používaným frázím. Pohádat se dá i bez urážek a nebudeme tak litovat, že jsme partnera nechtěně urazili. Často používané fráze tak mnohdy ani nemyslíme, ale partnerovi dávají najevo náš nedostatek úcty a ocenění vůči němu. 

Nevhodně vyřčená věta má mnohdy až devastující následky

Nedávejte během hádky partnerovi najevo, že vy jste lepší. Často se během hádky uchylujeme k vyčítání a konstatování toho, co všechno pro náš vztah děláme. Partnera naopak obviňujeme, že on nedělá pro náš vztah nic. Je tomu ale opravdu tak, nebo se jen snažíme partnera zbytečně ranit? Do hádky, která má mít nějaké řešení, urážky tohoto typu nepatří. Neuchylujte se ani k tomu, že budete kritizovat jeho koníčky. 

Fotografie: Unsplash

Velmi častou frází, se kterou během hádky narazíte je, že Vás nezajímají názory jeho maminky. Touto větou ničeho nedocílíte a jen svého partnera otočíte proti sobě. Pokud s názorem jeho mámy nesouhlasíte, je vhodnější si o tomto rozporu promluvit v klidu a ne v rozčilení. Matka je pro mnoho lidí nejdůležitější osobou a i když s ní partner nemusí mít nejlepší vztah, během hádky se pravděpodobně postaví na její stranu. Použitím této věty nejen nic nevyřešíte, ale často partnera urazíte a rozpoutáte hádku další. 

Vyhněte se citovému vydírání 

Pokud již ženy v hádce neví kudy kam, často se uchylují k vyřčení věty typu: Ty už mě vůbec nemiluješ. Muži jsou často v afektu schopni na tuto otázku odpovědět, ale málokdy je to tak, jak by si žena přála. A pokud se k vyřčení této věty žena během vztahu uchyluje často, vede to pouze k tomu, že muž nad odpovědí začne skutečně přemýšlet. Následkem toho často bývá ukončení partnerského vztahu. Pokud Vám chybí pozornost, požádejte raději partnera, ať s Vámi tráví více času a vyhněte se tomuto druhu vydírání.

Fotografie: Unsplash

Vyvarujte se také používání časté věty: Já jsem Ti to říkala. Pokud došlo k nějakému pochybení ze strany partnera, ve většině případů si je své vlastní chyby vědom a to, že mu ji budeme připomínat, k ničemu nepovede. Nemá tedy ani smysl mu říkat, že jste mu radila správně a měl Vás poslechnout. I této skutečnosti si totiž dozajista vědom je, ale mnohem více ocení, pokud se již ke vzniklé situaci nebudete vracet, než pokud mu ji při každé možné příležitosti připomenete. 

Zdroj: VeryWellMind