Vedení dětí ke sportu: Ne vždy funguje osobní příklad

Fotografie: iStockphoto

Celá vaše rodina je sportovně založena, ale vaše dítko sportovat odmítá? Většinou osobní příklad funguje, ale nemusí tomu tak být vždy. Téměř každý rodič chce dítěti vštípit lásku ke sportu.

Pokud bude chodit do kroužku nebo sportovního oddílu, přinese mu to spoustu benefitů, například:

  • dovednosti
  • nové kamarády
  • socializaci
  • zdravotní výhody

Často však děti na tyto kroužky nechtějí chodit, to může být způsobeno mnoha důvody.

Přání dítěte nejsou vyslyšena

Přihlásili jste svou ratolest do sportovního  kroužku, nakoupili mu potřebné vybavení, ale jemu se tam, již po pár trénincích, nelíbí? Je potřeba položit si několik otázek:

  • Zeptali jste se ho předem, že chce opravdu chodit na tento sport?
  • Nebyl to především váš zájem?
  • Netlačili jste potomka do něčeho, co sám dělat nechtěl a nikdy by si takový sport nevybral?

Nezapomeňte se zeptat i svého dítěte, proč se mu tam nelíbí, jaké k tomu má důvody, co by mu mohlo pomoci problém vyřešit apod. Důležité je zeptat se ho v klidu, bez zbytečného křiku a výčitek. Důležitá je především komunikace.

Nevhodný trenér

Další možností, proč se vaší ratolesti v kroužku nelíbí, může být problém s trenérem. Dítě sice daný sport baví, ale trenér jim ho může velmi znechucovat, například svou přísností. Pokud tedy nechcete mít z dítěte olympijského vítěze, nechejte ho sportovat na amatérské úrovni a nenuťte ho zbytečně k něčemu, kde jsou požadovány vysoké nároky.

Přehnaná kritika

Rodič by měl svému dítěti především fandit a povzbuzovat ho, a to nejen ve sportu. I když nebudete s výkonem svého potomka spokojeni, neměli byste ho zbytečně kritizovat. Děti dělají sport především pro zábavu, nikoli proto, aby museli poslouchat výčitky, když se něco nepovede.

Nenuťte ho

Buďte opatrní také s přehnanou motivací a nemějte na dítě přemrštěné nároky. Nadměrné očekávání vytváří tlak na dítě, kdy se snaží zavděčit rodičům a má pocit, že neustále stále něco „musí“ dělat.

Buďte si vědomi, že sport je dělaný především pro zábavu a odreagování.