Znamení zvěrokruhu, která nemají zdání, co vlastně od života chtějí

Fotografie: Freepik

Některá znamení zvěrokruhu jsou známá pro svou silnou vůli, sebevědomí a průbojnost, jako například berani, býci nebo lvi. Dnes ale budeme mluvit o blížencích, pannách, váhách, štírech a rybách.

Tato znamení jsou naopak nestálá, někdy zmatená a často neví, čeho by vlastně v životě chtěla dosáhnout. Se svými životními cíli a ambicemi nejsou osoby narozené v těchto znameních dostatečně propojeny a smířeny. Můžou se cítit nejistí a neradi dělají radikální rozhodnutí. Občas potřebují, jak se říká, nakopnout.

Blíženci

Blíženci často vynikají různými talenty. Jsou nadaní ve více směrech, proto mívají pocit, že musí prozkoumat všechny dostupné možnosti. Proto bývají přelétaví ve svých zájmech. Z dlouhodobého hlediska jsou ale stále nespokojeni. Nikdy neví, kterou životní cestu si vybrat a dlouhá léta tápají.

Fotografie: Freepik

Panna

Lidé narození ve znamení panny se často nechávají rozhodit maličkostmi. Rozruší je malichernosti, připadají si stále zaneprázdněni a nenajdou si čas na poznávání sebe sama. Neumí se na věci dívat s nadhledem a zabředávají v nepodstatných detailech. Určení své životní cesty je pro ně proto taky často velmi složitým úkolem.

Váhy

Jedinci patřící mezi váhy jsou většinou velmi úzce vázáni ke své rodině a přátelům. Obklopují se svými blízkými po veškerý možný čas, proto snadno zapomínají, kým vlastně sami jsou. Ztrácí pohled na sebe jako na jednotlivce. Co si tedy vlastně přejí? To neví a směřují svou energii tam, kam jim doporučují ostatní. Je to ale opravdu to, co chtějí oni sami?

Fotografie: Freepik

Štír

Štíři jsou známí pro nadměrné zamýšlení se nad věcmi, které nejsou zas tak podstatné. Nechávají se unášet svými emocemi, často bohužel samolibostí, žárlivostí nebo touhou po pomstě. Ztrácejí objektivní nadhled, dělají nepromyšlená impulsivní rozhodnutí a zapomínají na to, co je v životě důležité. Často se zaseknou v rutině.

Ryby

Tito rození snílci neustále fantazírují. Představují si ideální život a jejich představy o reálném světě jsou zkreslené smyšlenými fantaziemi. Proto je pro ně velmi těžké vrátit se nohama na zem. Ryby jsou příliš citlivé a důvěřivé, nechají se proto snadno zmanipulovat ke změně svých vysněných životních cílů. Mohou se také zbytečně obětovat pro své blízké a kvůli tomu sejít ze své cesty.