Covid-19 se může projevovat nenápadným příznakem, kterému řada lidí nevěnuje dostatečnou pozornost

Fotografie: iStock

Covid-19 už je s námi dlouhodobě a odborníci stále upozorňují na to, že se projevuje dost individuálně. Ukázkovým příkladem jsou pacienti, kteří mají pocit dušnosti, ztratí čich a chuť a trpí také na vysoké teploty. Často se ale nemoc projevuje i nenápadně. Někdy o ní její nositelné vůbec netuš, jiní zase pociťují jen některé příznaky.

Zprávy z východu

V každé zemi je v pohotovosti řada odborníků a profesionálů, kteří se novému viru snaží přijít na kloub. Kdykoli se jim to podaří, objeví se nová mutace viru, která se chová rozdílně nebo se přihlásí pacient, který trpí zcela odlišnými příznaky, než je zvykem.

Paní Olga Golubovská je hlavní odbornicí na infekční choroby na Ukrajině a 25. ledna vydala společnosti jasnou zprávu. Podle ní se totiž nejčastěji koronavirus projevuje jasným příznakem, a tím je zvýšená teplota. Někteří méně citliví pacienti ji proto ani nemusí zaznamenat, ale po okolí se stávají nebezpečnými.

Zdánlivě zdraví jedinci

I když teploměr ukazuje 37, 2 stupně nebo podobně nízkou teplotu, lidé by měli být zodpovědní a zůstat doma, aby zbytečně nákazu nešířili. Mohou se totiž cítit bez problému, zdraví a plní síly, ale virus od nich může chytit senior nebo jiný člověk z rizikové skupiny, který tak snadný průběh mít nebude.

Hlídání teploty

Podle ukrajinské odbornice by se tak lidé měli často měřit a kontrolovat svůj zdravotní stav, i když se cítí být v pořádku. Jen tak je možné zamezit novým onemocněním a plným nemocničním lůžkům. Někdy se také jedná o počáteční stadium.

Pacienti nakažení koronavirem mohou jen pár dní cítit slabost a po několika dnech, či dokonce týdnech se teprve mohou dostavit další signály, jako je výše zmíněná ztráta čichu nebo chutě. Kromě toho se objevují také problémy s dýcháním, a u jedinců trpících astmatem mohou mít vážné následky.

Děti a dospělí

Děti jsou v podstatě nejlepšími přenašeči. Jsou mladé, zdravé, netrpí většinou žádnou civilizační chorobou, a proto je koronavirus naplno neohrožuje. Děti si však samy svůj zdravotní stav nekontrolují, neměří si teplotu, a proto při zanedbání péče rodičem mohou virus snadno roznášet.

Fotografie: Freepik

Kontrolujte proto své děti, měřte jim aktivně teplotu, abyste mohli vyloučit, že jsou nakaženi. Společně s nimi také dbejte zvýšenou hygienu. Díky tomu budou vaše ratolesti opatrnější.