Demence, nebo jen standardní zapomnětlivost? Pomůže jednoduchý test

Fotografie: Depositphotos

Zapomínání ke stáří patří. Někdy jde ale o závažnější stav zvaný demence, kdy paměť selhává i u činností, které byly dřív prováděné s naprostou samozřejmostí. Odhalit ji pomůže test.

Věk se na člověku projevuje nejen z vnějšku. Zhoršuje se zrak, rychlost, ale i paměť. Ne každé zapomínání znamená demenci. Pokud čas od času starší člověk zapomene, kam vložil určitý předmět, nebo si nevzpomene na jméno souseda, jedná se s největší pravděpodobností o obyčejné zapomínání, které k vyššímu věku patří.

Fotografie: Freepik

Příznakem demence je dezorientace

Pokud paměť začne selhávat i u činností v běžném každodenním životě, osoba se ptá stále dokola na stejnou věc, anebo dokonce začne být dezorientovaná, může to už značit vážnější problém. Osoba může zapomínat, jaký den zrovna je, jak se ocitla na místě, kde se zrovna nachází, nebo při pohledu na platební příkaz neví, kam posílala peníze. Dezorientace v čase a prostoru je poměrně nebezpečným znamením.

Demenci provází i změna osobnosti. Společenský člověk by už nejraději odešel do důchodu, uzavírá se do sebe a vykazuje známky deprese. Umísťuje předměty na špatné místo a následně obviňuje ostatní, že mu je vzali. Pokud nejsou tyto změny a závažnější zapomínání způsobené roztržitostí, stresem, únavou nebo děláním mnoha činností zároveň, je dobré poradit se s neurologem, který demenci potvrdí, nebo vyvrátí.

Vyzkoušejte test

V roce 1983 byl také vyvinutý jednoduchý test, který je doposud považovaný za nejlepší primární screening. Sestává z šesti jednoduchých otázek a úkolů, které se různě bodují. Podle dosaženého skóre se pak určuje, zda je paměť v normě, zda vykazuje drobné kognitivní poruchy nebo zda je nutné vyhledat odborníka. Tento test můžete při podezření na demenci vyzkoušet se svými blízkými.

Fotografie: Freepik

Šest otázek odhalí kognitivní poškození

První otázka zní: „Jaký je právě rok?“ Správná odpověď se neboduje, za špatnou odpověď získává dotazovaný čtyři body. V další otázce se zeptejte na aktuální měsíc. Za správnou odpověď opět nedáváme žádné body, za špatnou odpověď tři. Následně si vymyslete libovolnou adresu s pěti různými prvky, tj. jméno a příjmení rezidenta, ulici, číslo domu a město. Vyslovte ji nahlas a požádejte dotazovanou osobu o zopakování. Pokud vyjmenuje všech pět prvků, body se nepřipisují. Za každou chybu se přidávají dva body.

Následně zkuste zjistit, kolik je hodin, a to s přesností na hodiny. Za špatnou odpověď přičtěte tři body. Pak nechte dotazovaného počítat od dvaceti do jedné. Za jednu chybu přičtěte dva body, pokud jich udělá víc, pak čtyři. Posledním úkolem je vyjmenovat měsíce v opačném pořadí. Na dotazovaného nespěchejte, za jednu chybu přičtěte jeden bod, za více chyb dva body. Pak body sečtěte a vyhodnoťte:

  • 0–7 bodů: paměť je v normě
  • 8–9 bodů: drobné kognitivní poruchy, je ale nutné začít eliminovat rizikové faktory
  • 10–28 bodů: závažné kognitivní poškození, kontaktujte odborníka

Zdroj: Patient