Troufnete si o sobě říci, že skvěle ovládáte pravopis? Jednoduchý test odhalí, jak na tom jste

Fotografie: Freepik

Řeč se neustále vyvíjí v závislosti na rozvoji a přejímání z ostatních jazyků. Moderní doba si zkrátka žádá moderní jazyk. V internetové komunikaci dochází ke zkracování slov, používání slangových výrazů a vzniku zcela nových tvarů, které naprosto suverénně používáme i v komunikaci běžné, ač nejsou správné.

Gramatika a pravopis jdou v dnešní době částečně stranou. Hlavně v souvislosti s používáním moderních technologií a chatovacích aplikací. Mladá generace dokonce odmítá používat tečku, protože ji považuje za zastrašující. Ve spisovném jazyce a formální komunikaci jsou ale pravidla jasně daná a výjimky související s osobními pocity nejsou přípustné. V následujícím testu si můžete vyzkoušet, jak ovládáte náš krásný jazyk vy.

Fotografie: Freepik

1) Jaký je druhý stupeň slova špatný?

 • a) špatnější
 • b) zlý
 • c) horší
 • d) druhý stupeň slova špatný neexistuje

2) Který tvar slova zeď je správný?

 • a) za silnými zděmi
 • b) za silnými zdmi
 • c) za silnými zdi
 • d) za silnými zeďmi

3) Jak se správně píše slovo pom…nka?

 • a) pomněnka
 • b) poměnka
 • c) pomenka
 • d) pomněnka

4) Jak skloňujeme vztažné zájmeno JENŽ v mužském rodě?

 • a) jenž, jehož, jemuž, jehož (jejž), němž, jímž
 • b) jenž, jehož, jemuž, jehož (jejž), němž, nímž
 • c) pouze jehož a jejž
 • d) pouze jehož a němž

5) Doplňte: s dětskýma baculatý… nožička…

 • a) mi, mi
 • b) ma, ma
 • c) mi, ma
 • d) ma, mi

6) Jaký slovní druh je slovo jakýsi?

 • a) citoslovce
 • b) příslovce
 • c) zájmeno
 • d) sloveso

7) Jak se nazývá dvojné číslo?

 • a) duelné
 • b) duálné
 • c) duál
 • d) dvoučíslo

8) Jaké jsou druhy přívlastku?

 • a) shodný a neshodný
 • b) oznamovací a tázací
 • c) určitý a neurčitý
 • d) tázací a přací

9) Velká písmena – kde jsou napsána správně?

 • a) Bohušovice nad Ohří
 • b) Bohušovice Nad Ohří
 • c) Bohušovice nad ohří
 • d) Bohušovice Nad ohří

10) Čárky – která věta je správně?

 • a) Prošel les křížem krážem ale nic nenašel.
 • b) Prošel les, křížem krážem, ale nic nenašel.
 • c) Prošel les křížem krážem, ale nic nenašel.
 • d) Prošel les, křížem, krážem, ale nic nenašel.

11) Která věta je správně?

 • a) Neochotně tatínkovi podala zbytek Martinovy čokolády.
 • b) Neochotně tatínkovi podala zbytek Martinovi čokolády.
 • c) Neochotně tatínkovy podala zbytek Martinovy čokolády.
 • d) Neochotně tatínkovy podala zbytek Martinovi čokolády.
Fotografie: Freepik

Správné odpovědi: 1 c, 2 b, 3 a, 4 a, 5 b, 6 c, 7 c, 8 a, 9 a, 10 c, 11 a

Vyhodnocení:

0 chyb: Gratulujeme! Rodný jazyk zvládáte levou zadní. Neusněte na vavřínech a pokračujte v procvičování.

1-3 chyby: Najde se pár oblastí, které byste měli vypilovat, ale váš výsledek je pořád velmi dobrý.

4-7 chyb: Uspokojivé znalosti českého jazyka. Určitě si ale najdete chvilku na jeho procvičení.

7 a více chyb: Říká se, že kdo neexceluje v jazycích, tomu jdou počty – gratulujeme k pravděpodobným úspěchům na poli matematiky.