Důležité věci, které je třeba mít na paměti, když děti používají sociální sítě. Jejich bezpečnost zajistí jednoduchá pravidla

Fotografie: Depositphotos

Málokteré dítě je dnes ušetřeno vlivu světa internetu a sociálních sítí. Internet má nepochybně mnoho pozitivních přínosů. Je však dobré vědět i o rizicích, která jsou s jeho používáním spojená.

Je potřeba si uvědomit, že sociální sítě nejsou jen místem, kde se děti setkávají a sdílí nevinné příspěvky a fotografie. Pokud nedodržujete zásady bezpečnosti, pak se vaše dítě může stát obětí pedofila nebo šikany. Dalším nepříjemným aspektem jsou i nebezpečné výzvy, do kterých se děti pouští, aniž by si uvědomovaly jejich rizika. Kromě toho však sociální sítě mohou u dítěte přispět k rozvoji závislostí nebo psychických poruch.

Bezpečnost především

Nemusíme hned celé rodině běžet vypnout internet. Ruku na srdce, i my dospělí bychom se bez něj už těžko obešli. Pokud jsme si vědomi rizik, která mohou nastat, a naše děti s nimi srozumitelně seznámíme, pak může mít internet i sociální sítě na mnoho věcí pozitivní vliv. Je to zdroj informací a děti se zde mohou mnohé naučit a vytvořit si nová přátelství.

Šikana je na sociálních sítích podobná jako v reálném životě. Stejně jako se zajímáte, zda není vaše dítě šikanované ve škole, to samé sledujte i v rámci jeho pohybu na sociálních sítích. Základem je však vždy to, aby mezi rodičem a dítětem existovala důvěrná vazba. Mluvte s dětmi otevřeně a s pochopením. Pokud se vám dítě bude bát svěřit, nejspíš ho ani nebudete moci ochránit.

Facebooková deprese

Sledování příspěvků o šťastných událostech v životě ostatních může způsobit, že některé méně sebevědomé děti se mohou cítit ještě hůř. Je dobré dětem vysvětlit, že to, co na sociálních sítích vidí, neodráží každodenní život. Málokdo se bude chlubit neúspěchy. Vytváří se tak falešná představa o tom, že jiní lidé se mají lépe, všechno se jim daří, jsou krásní a jen šťastní.

Fotografie: Freepik

Nepodlehněte tlaku ostatních

Členství na některých sociálních sítích je omezené věkem. Na Facebooku si můžete založit účet až od 13 let. Přesto se tam pohybují děti, které jsou mnohem mladší. Je tedy možné, že vaše dítě bude argumentovat tím, že jsou na této síti i jeho mladší kamarádi. Pokuste se tlaku nepodlehnout. Už jen to, že při zakládání účtu budete lhát o věku dítěte, pro něj není žádný dobrý příklad. Pokud tlaku podlehnete, zajímejte se o jeho aktivity, mějte přístup k jeho e-mailu a přidejte si ho do přátel.

Podrobte dohledu i vlastní aktivity

Pokud sledujete, jaké příspěvky a fotografie dítě sdílí, nezapomínejte ani na ty vlastní. Mnoho rodičů tapetuje sociální sítě fotkami vlastních dětí už od jejich narození. Nezapomínejte, že i z těchto příspěvků a fotografií může někdo cizí rozklíčovat vaše osobní informace. Je tedy dobré mít na všech sítích nastavené soukromí tak, aby k příspěvkům měli přístup jen lidé, které znáte. Také si nezapomeňte vypnout polohu, aby cizí lidé nemohli vědět, kde se s dítětem pohybujete.

Zdroj: Experian