Muž nebo žena: Odborníci upřesnili, kdo je náchylnější na onemocnění Covid-19

Fotografie: Getty Images

Samozřejmě nákaza virem SARS-CoV-2 může být smrtelná pro každého. Pro staré a postarší s komorbiditou, nebo i pro mladé a zdravé jako řípa. Dalšími determinanty jsou i chronické nemoci a kondice jako je obezita, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění nebo i onemocnění ledvin či astma.

Ovšem vědci si položili jinou otázku, než jaké byly kladeny do teď. Netýkala se věku či již existujících zdravotních problémů. Položili si otázku, zda pohlaví ovlivňuje to, jestli jsme náchylnější k nákaze a závažnému průběhu nákazy.

Výsledky výzkumu

Tento výzkum se uskutečnil v Houston Methodist Research Institute, Texas, USA. Vědci z tohoto institutu analyzovali data získaná z období od 6. března do 22. srpna 2020. Data byla získána od dospělých pacientů, kteří byli testovaní na infekci COVID-19. Výsledky jsou velmi zajímavé!

Testováno bylo 95 tisíc dospělých subjektů, z toho 15 % (skoro 15 tisíc lidí) bylo testovaných pozitivně na infekci virem SARS-CoV-2. Z těchto 15 tisíc lidí, jedna třetina potřebovala okamžitou hospitalizaci a lůžko na intenzivní péči, zemřelo zhruba 500 lidí.

Z těchto dat poté vědci zjistili, že:

  • Počet pozitivně testovaných mužů je o 36 % vyšší u mužů, než u žen.
  • Procento hospitalizovaných a úmrtí je o 44 % vyšší u mužů, než u žen.

Z těchto dat můžeme dojít k závěru, že muži jsou náchylnější nejen k nákaze, ale i k závažnému průběhu infekce a následnému úmrtí.

Proč jsou muži více náchylní k infekci?

Mezi vědci panuje shoda, že tato náchylnost je způsobená tím, že u mužů je mnohem vyšší výskyt komorbidit, jakou různá kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, cukrovka či další plicní onemocnění. Ovšem v dalších studiích, ve kterých byly tyto nemoci zohledněny, se ukázalo, že rozdíly mezi pohlavími stále přetrvávají.

Takže čím to je? Nikdo si tím není moc jistý, ovšem za zmínku a prozkoumání stojí i rozdíly mezi imunními systémy mužů a žen a jejich reakci na přítomnost virů i jejich antigenů. Imunitní systém u žen reaguje mnohem silněji než ten u mužů, což může způsobovat náchylnost jak k nákaze, tak k jejímu těžkému průběhu.

Jak již ale bylo řečeno, infekce virem SARS-CoV-2 je nebezpečím pro všechny, bez ohledu na věk, pohlaví nebo již existující onemocnění, proto dbejte o své zdraví a imunitní systém. Nyní je to potřeba více než kdy jindy.