Nejdůležitější pravidla partnerského vztahu, která není třeba říkat nahlas, ale je nutné je dodržovat

Fotografie: Freepik

Každý mezilidský vztah má pár jasných pravidel, o kterých není potřeba mluvit nahlas. Partnerský vztah není výjimkou. Zjistěte, co je jasně dáno, pokud do takového vztahu vstupujeme a není potřeba se o tom s partnerem ujišťovat.

Ať již jste ve vztahu, který nějakou dobu trvá, nebo právě začínáte nový, existuje pár jasných pravidel, která se vždy dodržují. Je to jednoduchý seznam věcí, které byste nikdy svému partnerovi neměli dělat. Tento seznam je vzájemný, takže se dá očekávat, že ani Váš partner je nebude dělat Vám. Co mezi jasné věci, které se v partnerství nedělají, patří?

Na prvním místě jsou nadávky a urážení

Do harmonického a fungujícího vztahu rozhodně nepatří sprosté nadávání partnerovi. A to dokonce i bez ohledu na to, jak moc jsme na druhého naštvaní. Pokud člověka milujeme, nikdy se nesnížíme k tomu, abychom mu nadávali sprostými slovy. To samé platí ale i o členech jeho rodiny. Ať jsou jací jsou, je to partnerova rodina a my bychom ji měli přijmout. Rodiče se zkrátka neurážejí, alespoň ne přímo před partnerem.

Fotografie: Unsplash

Do partnerství také nepatří ponižování toho druhého. Jako partneři jsme si navzájem vědomi svých slabých a silných stránek, nikdy je ale nepoužíváme při vyčítání nebo při hádce. Buďte si slabých stránek Vašeho partnera vědomi, nikdy je ale nezneužívejte ve svůj prospěch.

Pokud již mezi Vámi dojde k hádce, měla by zůstat jen mezi Vámi. Není vhodné do ní zatahovat rodiče nebo přátele a už vůbec ne po nich chtít, aby rozhodli za Vás, kdo je v právu a kdo z Vás by se měl omluvit.

Minulost je v minulosti, nevytahujte ji 

Základem harmonického vztahu je převyšování pozitivních věcí nad negativními. Pokud totiž chceme hledat na něčem nebo někom to špatné, vždy to najdeme. Zkusme se tedy soustředit naopak na to dobré. Najděme na partnerovi jeho pozitivní vlastnosti, místo toho, abychom se neustále zaobírali a snažili přeměnit ty negativní.

Dbejte také na to, že jste v páru. Z já se tedy stalo my. Při velkých životních rozhodnutích již tedy nezáleží jen na tom, jak se k tomu stavíte Vy, musíme se o celé situaci poradit a shodnout se svým protějškem.

Fotografie: Unsplash

Nepsaným pravidlem také je, že co se stalo v minulosti, mělo by zůstat v minulosti. Jakmile jste se jednou dohodli, že je něco zapomenuto, již to nikdy nevytahujte. Do vztahů také nepatří ultimáta. Vyhněte se proto používání vět, ve kterých zaznívá: pokud to neuděláš, rozejdu se s Tebou. Pokud totiž v hádce nějaké takové ultimátum zaslechneme, máme tendenci jednat tak, že bráníme sebe a zraňujeme osobu na druhé straně Často tedy opravdu k rozchodu dojde, a to i přesto, že o to ve skutečnosti ani jeden z partnerů nestojí.

Zdroj: Redakce