Osobní číslo člověka poradí optimální cestu povolání: Numerologie pozná účel života

Fotografie: Depositphotos

Symbolika čísel je stará jako lidstvo samo. Každé číslo vládne určitou energií a numerologie dokáže prozradit mnohé o osobách, událostech, minulosti i budoucnosti.

V numerologii je osobní číslo, také známé jako číslo životní cesty, základním prvkem. Věří se, že prozrazuje váš životní účel, poskytuje vhled do vašich silných a slabých stránek, ale i typů povolání, která by vám mohly vyhovovat. Vypočítejte si své osobní číslo a zjistěte, jaké jsou vaše silné stránky a čemu byste se měli v životě věnovat.

Výpočet osobního čísla

Zapište si své datum narození. Například pokud jste se narodili 14. 7. 1985, sčítejte čísla měsíce, dne a roku samostatně. Čtrnáctý den se sčítá jako 1 + 4 = 5. Červenec je sedmý měsíc, takže číslo je 7. Rok 1985 se sčítá jako 1 + 9 + 8 + 5 = 23. A dále 2 + 3 = 5. Nyní sečtěte vše dohromady. V tomto případě: 7 (červenec) + 5 (14.) + 5 (1985) = 17 a následně 1 + 7 = 8. Takže osobní číslo pro někoho, kdo se narodil 14. července 1985, by bylo 8.

1: Vůdce

Lidé s tímto číslem jsou přirození vůdci, inovátoři a průkopníci. Jsou nezávislí, soběstační a ambiciózní a jsou vždy ochotni převzít iniciativu. Jejich odhodlání a nadšení bývá velkou inspirací pro jejich okolí. Proto se dobře uplatní všude tam, kde mohou využít svou kreativitu a nezávislost. Dařit se jim tak bude v podnikání, managementu nebo v inovativních oblastech, jako jsou technologie nebo inženýrství.

2: Diplomat

Dvojky jsou kooperativní, diplomatické a zaměřené na harmonii. Jsou vysoce intuitivní a mají cit pro detail, díky čemuž jsou skvělými posluchači i poradci. Jejich schopnost porozumět druhým a vcítit se do nich je jednou z jejich nejsilnějších stránek. Vynikají v rolích, které vyžadují vyjednávání a týmovou práci. Pokud tedy pracujete v poradenství, diplomacii, zákaznickém servisu nebo public relations, pak se vám nejspíš daří a jste na správném místě.

pracovní tým
Fotografie: Freepik

3: Komunikátor

Trojky jsou výrazné, kreativní a společenské. Mají přirozené charisma, které k nim přitahuje mnoho lidí. Jejich expresivní a komunikativní povaha jim umožňuje vyniknout v oborech, které vyžadují veřejné vystupování. Jsou také známé svou schopností inspirovat a pozvednout ostatní svým nadšením a pozitivitou. Často excelují v rolích, které jim umožňují využít jejich komunikační dovednosti. Uplatní se v kreativních povoláních, jako je psaní, mluvení, herectví či hudba.

4: Stavitel

Lidé s osobním číslem čtyři jsou praktičtí, disciplinovaní a orientovaní na detail, což jim umožňuje dosahovat dlouhodobých cílů. Síla čtyřky spočívá v jejich spolehlivosti a vytrvalosti. Daří se jim ve strukturovaném prostředích a rolích, které vyžadují přesnost. Vyniknou tak, pokud pracují v architektuře, inženýrství, financích nebo právu.

5: Dobrodruh

Pětky jsou dobrodružné, dynamické a milují svobodu. Jejich otevřenost a zvědavost je často přivádí ke vzrušujícím zážitkům a rozmanitým příležitostem. Jejich silnou vlastností je schopnost zvládat změny a nejistotu s grácií a odolností. Daří se jim ve flexibilních, rychle se měnících prostředích. Jako ryba ve vodě tak budou v cestování, marketingu, public relations nebo zábavním průmyslu.

6: Pečovatel

Lidé s osobním číslem 6 jsou pečující, zodpovědní a soucitní. Mají silný smysl pro povinnost a lásku k rodině a domovu. Často zastávají pečovatelské role. Jsou také velmi kreativní a oceňují krásu ve všech jejích podobách. Jejich klíčová síla spočívá ve schopnosti poskytovat ostatním pohodlí a podporu. Vynikají v rolích, které jim umožňují sloužit ostatním. Zdravotnictví, poradenství nebo sociální práce jsou povolání, jež je budou naplňovat.

Numerologie vztahu: Hodíme se k sobě, miláčku? Zjistit to lze podle data seznámení

7: Hledač

Sedmičky jsou introspektivní, analytické a hledají moudrost. Upřednostňují samotu a klid. Jejich vnitřní zaměření je vede k hlubokému porozumění světu. Silnou stránkou je jejich schopnost kriticky myslet, proto se jim daří v rolích, které vyžadují výzkum, analýzu nebo kontemplaci. Skvělá povolání pro sedmičky jsou v akademické sféře, vědě, filosofii nebo technologiích.

8: Manažer

Tito lidé jsou ambiciózní, organizovaní a cílevědomí. Mají přirozený talent pro obchod a materiální bohatství. Jsou také známí svou odolností a schopností překonávat výzvy. Často vstávají z popela silnější než předtím. Jejich síla spočívá v odhodlání, sebekázni a přirozeném vedení. Jsou to přirození vůdci a často vyniknou v obchodě nebo jakémkoliv oboru, který vyžaduje silné řídicí schopnosti. Kariéra v obchodě, financích, právu nebo realitách jim umožní maximálně uplatnit své silné stránky.

porada zaměstnanců
Fotografie: Freepik

9: Humanista

Devítky jsou soucitné, tolerantní, velkorysé a zajímají se o blaho světa. Často zasvětí svůj život službě nebo porozumění širšímu obrazu. Jejich nejsilnější stránkou je altruismus, tolerance a schopnosti vidět širší perspektivu. Daří se jim v rolích, které přináší pozitivní změny. Nejlépe se tak uplatní v neziskových organizacích, sociální práci, poradenství nebo učitelství.

Zdroj: Kobieta