Osamělost ve vztahu je značně rozšířený problém. Zjistěte, proč k němu dochází

Fotografie: Shutterstock

Jste ve vztahu, a přesto se cítíte sami? Možná je osamělost ve vztahu právě vaším problémem. Týká se většinou vztahů na dálku. Osamělostí ve vztahu ale mohou být postiženi také ti, kteří si na základě svých specifických osobnostních rysů nedokážou vytvořit skutečně blízký vztah. Někdy se osamělost ve vztahu objeví až časem – kdy dochází k vyhoření pocitů. Osamělost ve vztahu znamená, že jste s někým, ale jakoby od sebe – jako byste s touto osobou ani nebyli.

Příčiny osamělosti ve vztahu

Osamělost ve vztahu je také výsledkem nesouladu a neschopnosti sdělit své potřeby druhé osobě. Hlavní příčinou je tedy neschopnost partnerů komunikovat spolu. Ale příčiny mohou být různé. Mezi nejčastější ale patří tyto:

  • Krize ve vztahu. Kvůli krizi se partneři vzdálili natolik, že se cítí osamělí. Ve vztahu ale setrvávají.
  • Vyhoření pocitů. Ve vztahu už není láska, partneři se ale rozhodli zůstat spolu (například kvůli dětem nebo majetkovým poměrům).
  • Vztah na dálku.
  • Nepřipravenost jednoho z partnerů na vážný vztah.

Co je osamělost ve vztahu?

Partneři, kteří trpí osamělostí ve vztahu, se navenek mohou chovat jako pár. Plánují dovolenou, společnou budoucnost, děti,… ale uvnitř se cítí osaměle. Poté se objeví zklamání, frustrace, smutek, nejistota a pocit nenaplnění. Osamělostí ve vztahu ale mohou trpět také lidé, kteří se rozhodnout spolu žít, ale nepojí je žádná emocionální vazba – láska, přátelství, společné koníčky.

Fotografie: Freepik

K čemu vede osamělost ve vztahu?

Osamělost ve vztahu předznamenává vážné potíže: frustraci, nespokojenost s partnerem a smutek. Lidé, kteří se ve vztahu cítí osamělí, začínají vkládat maximum úsilí do toho, aby zdánlivě vypadali spokojení. Lžou sami sobě i ostatním.

Z dlouhodobého hlediska je takový život nejen frustrující, ale také extrémně stresující, což má vliv na psychiku a zdraví partnerů. Může to samozřejmě také vést k rozchodu partnerů.