Počátky plastické chirurgie sahají hluboko do historie. Prvně prováděné operace by si současné ženy rozhodně rozmyslely

Fotografie: Freepik

Touha po dokonalosti je stará jako lidstvo samo. Není se tedy co divit, že první záznamy vylepšování vzhledu jsou staré téměř 3 000 let.

První zmínky o operacích menšího rozsahu pocházejí se staré Indie. Zde se postupně stalo běžnou praxí provádění rekonstrukčních zákroků pomocí kožních štěpů. Tyto metody se postupně dostaly i na západ. Přesto byl vývoj plastické chirurgie, tak jak ji dnes známe, velmi pomalý. Dlouho se tedy jednalo spíše o drobnější operace především v oblasti obličeje.

Renesanční pokrok v islámském textu

Ani středověk mnoho světla do tohoto oboru nevnesl. Příklon k duchovnosti znamenal zpomalení vědeckého pokroku. Nedostatek hygieny a neexistence spolehlivé anestezie pak byly další brzdou vývoje. V době renesance zaznamenáváme první větší pokrok v islámském textu autora Serafeddina Sabuncuoglu. Jeho kniha obsahuje 191 chirurgických témat a mimo jiné se zde objevuje i protokol pro operaci horních víček a dokonce gynekomastie. Ta se považuje za základ moderní metody chirurgické redukce prsou.

K dalšímu velkému pokroku dochází až po první světové válce. Potřeba rekonstrukčních operací, kvůli válečným zraněním, prudce vzrostla. V tuto dobu si lékaři také začali poprvé plně uvědomovat potenciální vliv, který může mít osobní vzhled člověka, na míru úspěchu v jeho životě. Zranění, která vojákům moderní zbraně působily, byla dosud nevídaná a nesmírně devastující.

Fotografie: Freepik

V roce 1946 vychází první časopis

Plastická chirurgie si tak začala dobývat respekt jako odvětví, které má své místo v chirurgii i celém lékařství. V této době se objevují první operace nosu i zvětšení prsou. Zlepšuje se prevence infekcí i porozumění anestezii. Po Evropě přebírají iniciativu ve vývoji plastické chirurgie USA. Několika málo významným lékařům se podařilo posunout tento obor ještě dále a v roce 1946 pak začal pro tento obor vycházet samostatný lékařský časopis.

Moderní plastická chirurgie má své počátky v 60. a 70. letech minulého století. Obrovský boom pak byl zaznamenám díky operacím prsou, o které byl rekordní zájem. To pomohlo celé odvětví posunout ještě dále. Přestože zpočátku se na plastické operace prsou pohlíželo spíše jako na rizikové a zbytečné zákroky, zájem žen, toužících po větším poprsí to nesnížilo.

Dříve zatracované, dnes respektované odvětví

Z plastické chirurgie se postupně stalo výnosné odvětví, které si mohlo dovolit investice do výzkumu a tedy i pokroku. Zákroky byly čím dál tím více sofistikované a v dnešní době se stává skutečností i to, co bylo dříve nemyslitelné. Mnoho plastických chirurgů se také věnuje nápravě nejrůznějších postižení, které už malé děti limitují v jejich životě. Zraněným lidem, pak dokážou doslova vrátit novou tvář.

Fotografie: Freepik

Tento altruismus a ochota plastických chirurgů využívat své znalosti nejen pro kosmetické úpravy, napomohlo tomu, aby byl tento obor vnímaný jako pevná součást chirurgie. Dříve okrajový obor, který nezachraňoval život, pouze vzhled pacientů, je dnes respektovaným odvětvím, které dokáže zoufalé lidi vracet zpět do života s novou motivací.

Zdroj: Novochag