Prodlužovací kabel může při neopatrnosti způsobit požár. Zejména na některé věci byste si měli dávat pozor

Fotografie: Depositphotos

Prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky jsou velice užitečné. Pozor však na dodržování pravidel jejich používání, jsou opravdu důležitá.

Zejména v zimních měsících lidé často používají prodlužovací kabely. Napojují na ně například malé přímotopy a další elektrické ohřívače. Cíl je jediný, chtějí teplo. Bohužel však jsou tyto prodlužovací kabely a přímotopy zodpovědné za mnoho požárů. Zapojením přímotopu do prodlužovacího kabelu může dojít k přehřátí a od toho už je jen malý krůček k velkému požáru domácnosti.

Pozor na přehřátí kabelů

Když se kabel nebo jiné elektrické zařízení hodně zahřeje, může dojít ke zkratu a vznícení. Od toho je už opravdu kousek k požáru. Zkrat může způsobit jiskry a zásuvky začnou hořet. Ať už se to stane ve starém nebo novém domě, riziko požáru je opravdu veliké. Pozor také na prodlužovací kabely, do kterých jsou zapojené telefony nebo další elektronická zařízení jako například notebooky či dekodéry.

Fotografie: Pexels

Důležité je zajistit, aby proud nepřekročil proudový limit na multizásuvce, a aby nedošlo k přehřátí. V případě, že prodlužovací kabel nepotřebujete, vždy ho vytáhněte ze zásuvky. Kontrolujte si také spotřebované množství elektřiny, aby nedocházelo k přetížení prodlužovacího kabelu. Ideální je určitě přímotopy zapojit přímo do zásuvky bez prodlužovacího kabelu. Myslete také na to, že by měl být v prostoru daleko od záclon, nábytku a jiných hořlavých látek.

Fotografie: Pexels

Dodržujte bezpečí i v koupelně

Pokud používáte přímotop v koupelně, pak buďte ještě více ostražití než v kterékoli jiné místnosti. Nikdy nedávejte vícenásobné zásuvky ani jiné kabely k blízkosti vody. Ideální je vyhnout se dlouhodobému používání těchto zařízení a topit raději ústředním topením nebo jiným bezpečnějším způsobem. Pokud přístroj používáte, pravidelně ho kontrolujte, abyste se nestali obětí požáru v domě.

Dalším důležitým bezpečnostním pravidlem je nikdy nezapojovat prodlužovací kabel do jiného prodlužovacího kabelu. Je také důležité si uvědomit, že stejně jako všechno, i elektrické instalace stárnou a mohou se stát nebezpečnými v důsledku opotřebení.

Stará instalace může být opravdu velice nebezpečná v případě, že na ni zapojujete novější produkty. Rozhodně tedy není od věci kontrolovat veškeré elektrické instalace a přístroje v domě. Jedině tak budete v bezpečí.

Zdroj: BrinksHome