Proč ženy vstupují do toxických vztahů a jak se z nich co nejrychleji bez větších potíží dostat

Fotografie: Freepik

Říká se, že láska je slepá. Znamená to, že zamilovaní lidé přehlíží všechny nedostatky a problémy partnera a vidí vztah tak trochu v růžových brýlích. Jenže lidé pak mohou trpět v toxických vztazích.

Psycholožka Katarzyna Krakowská vysvětluje, proč je pro ženy tak snadné vstoupit do vztahu, který jim vlastně škodí, a dokonce v něm i zůstávat. U nich někdy neplatí to, že se učíme z chyb, proto často také vstupují do toxického vztahu opakovaně. Chyba, která se stala podruhé, je ale už spíše rozhodnutím. Ženy často vstupují do toxických vztahů, protože tím uspokojují své nevědomé potřeby.

Fotografie: Freepik

Ovlivňuje nás dětství

Některé ženy zkrátka nejsou schopné zdravých vztahů. Jejich vztahy pak bývají založené na komplementaritě neuróz a jejich základem je vzájemná závislost. Existují také faktory, které nás mohou k toxickým vztahům předurčovat. Zejména se vyvíjí v dětství a patří mezi ně pocit, že je dítě nemilované, nízká sebeúcta a potřeba o ostatní pečovat a pomáhat jim, a to často na úkor sebe samých.

Snadno rozpoznatelné charakteristiky, které by naznačovaly, že vztah bude pravděpodobně toxický, neexistují. I tak ale stojí za to naučit se pozorovat lidi, interpretovat signály od ostatních a rozpoznávat, kdy se lidé pouze přetvařují. Měli bychom si dávat pozor na jakoukoliv formu manipulace, zejména takové, která je používaná k ovlivňování nebo ovládání druhých osob. Takovou manipulací může být i svádění, výmluvnost nebo lichocení k dosažení vlastních cílů.

Dejte si pozor na podvádění

Dalšími signály, na které bychom si měli dávat pozor, jsou tendence podvádět, prezentovat falešný obraz sebe sama, vymýšlet si nebo přibarvovat různé události, necitlivost a nezájem o city a problémy ostatních lidí a absence základního pocitu viny nebo lítosti v důsledku negativního jednání. Lze sem přidat i nezodpovědnost, ignorování finančních i jiných závazků, neplnění slibů a neopatrný přístup k cizímu majetku.

Je vysoká pravděpodobnost, že muž, který si váží své vlastní matky a chová se k ní hezky, se bude stejně chovat i k ostatním ženám. Setkání s rodinou partnera nám poskytne mnoho cenných informací, můžeme pozorovat mnoho opakujících se vzorců chování a sledovat, jak spolu členové rodiny vzájemně vycházejí.

Fotografie: Freepik

Všímejte si, jak mluví o rodině

Pokud z nějakého důvodu rodinu partnera poznat nemůžeme, měli bychom si alespoň všímat, jak se o ní vyjadřuje. Je důležité sledovat i všechny souvislosti. Například pokud partner mluví o silném poutu se svou rodinou, ale zároveň si všimneme, že se o ně dlouhodobě nezajímá nebo s nimi není v žádném kontaktu, je pravděpodobně něco špatně.

Žena, která už má nějaký toxický vztah za sebou, by měla změnit své přemýšlení. Někdy se vyplatí požádat o pomoc odborníka. Musí si budovat vlastní samostatnost, rozpoznat, jaké jsou důvody vstupování do vztahu s nevhodnými osobami, naučit se sebelásce, rozumět své minulosti a vypořádat se s ranami z dětství. Je také důležité budovat vztahy s ostatními s vírou v jejich hodnotu.

Nevzdávejte se partnerského života ze strachu

Strach by neměl být důvodem k odmítání partnera. Zklamání a bolesti jsme vystavováni ve větší či menší míře téměř každý den na různých úrovních života, přesto se svých životů nevzdáváme. Není tedy důvod vzdávat se partnerských vztahů. Samozřejmě, pokud si někdo dobrovolně zvolí život bez partnera, je to jeho právo, ale je důležité, aby šlo opravdu o uvědomělou volbu a ne jen o strach z bolesti a zklamání či neúspěchu.