Svobodné ženy nebo svobodní muži, kdo se cítí šťastnější? Pokusili jsme se nalézt odpověď

Fotografie: Freepik

Stáří je přirozený proces života. Většina z nás ho ale nechce trávit sama. Ze studií provedených nedávné době vyplývá, že ženy jsou šťastnější, pokud jsou ve stáří sami. Naopak muži tímto stavem velmi trpí.

Ve světové populaci je mnohem více starých žen, než mužů. Ty žijí převážně sami, a to buď z důvodu rozvodu nebo proto, že jsou vdovy. Z průzkumů vyplývá, že jsou v tomto stavu mnohem šťastnější než jejich vrstevnice, které mají partnera. Často cestují, drží si ve svém životě zdravý životní styl a na své okolí působí pozitivně a sebevědomě. Naopak pokud jsou ve vyšším věku rozvedeni muži, často se u nich začnou objevovat zdravotní problémy a v ojedinělých případech i stavy hluboké deprese.

Ženy jsou více zvyklé se celý život spoléhat na sebe

Podle výsledků studie prováděné italskými vědci, ženy které jsou ve stáří sami, trpí mnohem méně depresemi a má větší šanci věnovat svoji pozornost svému zdraví. I z tohoto důvodu jsou zdravější a dopřávají si delší a spokojený život. Naopak muži kteří nejsou v manželství, jsou mnohem častěji nemocní. Důvod je jednoduchý, muži jsou totiž zvyklý, že se o jejich zdravotní stav stará žena. Pokud žena v životě není, své zdraví jednoduše zanedbávají.

Fotografie: Pexels

Ženy jsou také mnohem rychleji schopné překonat ztrátu manžela a žít dál. V případě, že se muž stane vdovcem, velmi často propadá depresi a není schopen samostatného života. Tento jev znovu souvisí se skutečností, že muži jsou během života zvyklí spoléhat se na ženu. Jakmile žena v jejich životě není, cítí se neschopní a zbyteční.

Muži se i v pozdním věku chtějí ženit, ženám je lépe samotným

K podobným závěrům došli i vědci z Velké Británie. Podle výsledků jejich průzkumu dochází také k tomu, že ženy ve věku nad 45 let již nemají tendenci hledat si nového partnera. Většina z nich je spokojená se svým aktuálním životem a nemá v plánu na něm nic měnit. Naopak muži ve stejné věkové kategorii uvedli, že stále hledají tu pravou životní partnerku a nemají problém se ještě oženit. Většina z nich také uvedla, že jsou ve svém aktuálním svobodném životě naprosto nespokojení.

Fotografie: Pexels

Podle přední socioložky je tento stav způsoben hlavně tím, že plnohodnotný manželský vztah vyžaduje větší úsilí od ženy než od muže. Ženy, které do určitého věku nenašly v manželství naplnění, již nemají tendenci hledat vztah nový. Dojdou k jednoduchému závěru, že jim bude mnohem lépe samotným. Naopak muži, kteří do určitého věku manželství nedosáhli, začnou toužit po stabilním partnerském životě.

Zdroj: TheGurdian