Zákeřná znamení, která naznačují rozvoj Alzheimerovy choroby. Člověk doslova chřadne před očima

Fotografie: Depositphotos

Nedovedeme si ani představit, jaký je to pocit, když někdo nepoznává své příbuzné, a dokonce se při pohledu na ně děsí nebo má pocit, že je sám a nemůže se na nikoho spolehnout.

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění, které vede k demenci. Trpí jím především lidé starší 65 let, takže příznaky Alzheimerovy choroby jsou často spojeny se sníženou duševní výkonností související s věkem. Onemocnění bylo popsáno jako predystolická atrofie mozku. Nemoc v počátcích udeří velmi zákeřně, téměř neznatelně, lze ji snadno zaměnit s příznaky způsobenými stresem a vyčerpáním, říká lékař Seunggu Han.

Co je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je onemocnění zahrnující degeneraci nervového systému (neurodegenerativní), která způsobuje celkovou demenci. Jeho příčiny a vznik nejsou zcela objasněny. Alzheimerovou chorobou nejčastěji onemocní starší lidé nad 65 let, a proto je tak často spojována se sníženými duševními schopnostmi v důsledku věku.

Onemocnění způsobuje poškození mozkové kůry, což má za následek problémy s řečí, pamětí nebo myšlením. Alzheimerova choroba je onemocnění, které se vyvíjí velmi pomalu a časem způsobuje problémy v každodenním životě. Nakonec dojde k atrofii mozku, což lze pozorovat na CT nebo MRI.

Příčiny Alzheimerovy choroby

Faktory, které u člověka vyvolávají vznik Alzheimerovy choroby, nejsou známy – u některých lidí se však naznačuje určitá genetická predispozice. Rizikové faktory, jež zvyšují pravděpodobnost vzniku Alzheimerovy choroby, jsou vyšší věk, ženské pohlaví, cukrovka, člen rodiny se stejným onemocněním, nízké vzdělání či genové mutace, které způsobují familiární Alzheimerovu chorobu.

Fotografie: Freepik

Buňky odpovědné za paměť a orientaci degenerují a problémy se s postupující nemocí zhoršují. V první fázi onemocnění se objevují drobné výpadky paměti, které se pacient snaží dohnat cvičením – nechává si poznámky, zapisuje si stále více informací a pokračuje v rutinním používání.

Příznaky Alzheimerovy choroba

Poruchy paměti a snížení celkové duševní aktivity pacienta se postupně prohlubují a vedou ke stále větším problémům. Přidávají se poruchy orientace v čase a prostoru. Pacienti se opakovaně ptají, jaký je den a čas, a začínají se ztrácet ve svém dříve známém prostředí, např. cestou z práce, v parku nebo v sousední ulici. Objevují se také častější změny nálad, rostoucí nechuť cokoli dělat a apatie. V tomto období jsou lidé svým okolím často vnímáni jako depresivní, nebo dokonce sklíčení.

Dalším charakteristickým příznakem Alzheimerovy choroby je, že člověk pomalu přerušuje veškeré kontakty s rodinou a přáteli. Je osamělý, uzavřený, hodně spí a sleduje televizi, ale odmítá se zapojit do sociálních vztahů.

Jak zacházet s touto diagnózou?

Lidé s Alzheimerovou chorobou by měli být v péči odborníků – praktického lékaře, neurologa, a dokonce i geriatra. Prvním příznakem, který pacienty odkazuje k lékaři, jsou problémy s pamětí, jichž si všimli rodinní příslušníci. Taková osoba by měla navštívit odborníka s rodinným příslušníkem/pečovatelem, který ho bude moci informovat o výkonnosti pacienta a o tom, jak se mu denně daří.

Fotografie: Freepik

Lze Alzheimerovu chorobu zcela vyléčit?

Alzheimerova choroba má špatnou prognózu. Jedná se o progresivní proces, který postupně vede k postižení a invaliditě pacienta, jenž se stává závislým na druhých lidech. V současné době neexistuje žádná léčba, která by dokázala nemoc zcela vyléčit. Zpomalit její progresi a zmírnit některé příznaky je možné pouze užíváním přípravků, jako je galantamin, donepezil nebo rivastigmin.

Zdroj: Healthline