Známe důvod, proč se budíte uprostřed noci

Fotografie: Freepik

Lidé si v dnešní uspěchané době často neuvědomují, jak moc důležitý je jejich spánek. Ten je potřebný nejen pro odpočinek našeho mozku, ale i našeho celého těla.

Pro mnoho lidí je obtížné v noci usnout. Je to způsobeno tím, že před spaním často přemýšlíme o tom, co se nám předcházející den událo, ale i co nás čeká zítra. To vede k přesto k poruchám spánku, které ale mohou mít i závažnější důsledky. Často dochází k tomu že se v noci v pravidelných intervalech probouzíme. Takovýto spánek bohužel nelze považovat za kvalitní a často vede k tomu, že se po probuzení cítíme více unavení, než když jsme šli spát. 

Segmentovaný spánek a jeho dopady na naše zdraví

Podle anglického vědce je tento druh spánku známý již z dob našich předků. Ti praktikovali segmentovaný spánek a v noci během probuzení meditovali, modlili se nebo dělali běžné domácí práce. Segmentovaný spánek ve skutečnosti znamená abnormální spánkový vzorec, který ale může být přirozenou biologickou odpovědí našeho organismu. Tyto hodiny mezi jednotlivými fázemi spánku, byly pro mnoho lidí extrémně relaxačním obdobím a dříve je nikdo nepovažoval za obtěžující.

Fotografie: Pexels

K našemu probuzení dochází nejčastěji období okolo půlnoci. Je to totiž doba, kdy náš mozek produkuje největší množství relaxačního hormonů. Mnoho spánkových poruch může být způsobeno pouze tím, že naše tělo se podvědomě snaží vrátit ke svým kořenům. Segmentovaný spánek, pokud se umí správně používat a využívat, je pro naše tělo víc než jen zdraví přínosný.

Vzorec spánku z dob minulých 

Podle odborníků je totiž noční probouzení naprosto přirozenou součástí lidské fyziologie většina našeho vývoje totiž probíhá ve spánku. Je proto potřeba se občas probudit. Bohužel se často dostáváme do začarovaného kruhu. Pokud máme problémy s nočním buzení, máme tendenci na to před spánkem neustále myslet. To vede pouze k tomu, že se v noci opět probudíme a tím si sami sobě způsobíme stresovou situaci. Dostáváme se tak do úzkostných stavů, které nemají konce. 

Fotografie: Pexels

Podle světoznámých neurologů bychom ale neměli začít panikařit, pokud se v noci často budíme. Je to způsobeno tím, že v určité fázi života má naše tělo tendenci vracet se ke starým zažitým spánkovým vzorcům. Odborníci se totiž shodují na tom, že osm hodin nepřetržitého spánku je pro naše zdraví škodlivé. I tak se ale jedná o odvětví, který je zatím nedostatečně prostudováno. Na světě existuje stále malé množství specializovaných středisek, které by se zabývaly našimi přirozenými spánkovými vzorci.

Zdroj: WebMD