Znepokojivé Nostradamovy předpovědi pro rok 2022, které se již z části vyplňují

Fotografie: Depositphotos

Slavný lékař, věštec a astronom je považován za nejvýznamnějšího proroka posledního tisíciletí. Pro nadcházející rok byly objasněny některé z jeho nejtajuplnějších předpovědí.

Rok 2021 nebyl zrovna nejlepší, avšak rok 2022 podle slavného apatykáře Nostradama už vůbec nevěstí nic dobrého. Podle jeho proroctví poznamená nový rok několik krizí a přírodních katastrof. Zjistěte, kdo byl Nostradamus a jaké jsou jeho předpovědi na rok 2022. Věštkyně Baba Vanga vzbuzuje svými předpověďmi zvědavost velké spousty lidí, a stejně tak tomu je i v případě Nostradama. Ten předpověděl světové události, které ovlivní budoucnost lidstva. Zde jsou jeho předpovědi pro rok 2022.

Kdo byl Nostradamus

Michel Nostradamus byl francouzský věštec, astrolog a lékař, který se narodil v roce 1503 a zemřel v roce 1566. Nostradamus je považován za nejlepšího odborníka na předpovídání událostí, které lidstvo zažije. Nostradamus začal předpovídat v roce 1547. Říká se, že jeho vize přicházely v noci, když se díval do ohně nebo do vody. Jeho předpovědi jsou psány v rýmovaných čtyřverších a jeho verše plné metafor dávají možnost různých výkladů.

Fotografie: Pixabay

Mnoho jeho předpovědí se v průběhu času potvrdilo, například Francouzská revoluce, světové války nebo atomová bomba v Hirošimě. Jeho předpovědi jsou shromážděny v jeho slavné knize s názvem „Proroctví“, obsahující tisíce předpovědí.

Jaké jsou Nostradamovy předpovědi pro rok 2022

Věštec Nostradamus vydal v roce 1555 rukopis známý jako „Les Prophéties“ neboli „Astrologické století“. V jazyce plném hádanek napsal předpovědi, které jsou mnohým známé. Nedávno uplynulo 455 let od Nostradamovy smrti. Z tohoto důvodu si mnoho lidí našlo čas, aby si jeho proroctví prošli. Takto byla interpretována některá proroctví pro nadcházející rok.

Fotografie: Unsplash

1. Zhoršující se inflace

Slavné médium odkazuje na ekonomický jev, který má vliv na kupní sílu a má mnohé důsledky. Inflace, kterou ovlivnil rok 2021, se v roce 2022 pravděpodobně ještě zhorší. Podle věštce by se ekonomická situace mohla zkomplikovat a dolar jako směnná měna by mohl padnout.

2. Obtížné povětrnostní podmínky a válka o klima

Globální oteplování bude podle média pokračovat i v roce 2022 a způsobí velké škody. Některé země by mohly zasáhnout hurikány, ale také velká sucha, která by mohla mít katastrofální následky. Klima je na tom špatně, a to už několik let. Podle astrologa se však situace v tomto roce změní k horšímu, protože vyčerpané přírodní zdroje a rostoucí ceny přimějí země nasadit ozbrojené síly k drancování svých sousedů.

Fotografie: Unsplash

3. Hrozící přírodní katastrofy

Podle slavného astrologa budou v roce 2022 přírodní katastrofy následovat jedna za druhou. Jestliže Japonsko zažívá pravidelná zemětřesení nízké intenzity, podle Nostradama tato země v roce 2022 zažije ještě silnější zemětřesení. Ušetřena by neměla být ani Kalifornie. Tento americký stát zažije v roce 2022 silné zemětřesení také. Astrolog předpověděl kromě zemětřesení také příchod velké komety, která by mohla spadnout do oceánu a způsobit přírodní katastrofy, například přílivové vlny.

4. Masové přistěhovalectví do Evropy

Hlad a ozbrojené konflikty by měly podnítit masovou imigraci do Evropy, která je odsouzena k neúspěchu. Podle Nostradama uvízne na evropských březích sedmkrát více migrantů kvůli četným ozbrojeným konfliktům na Blízkém východě.

5. Smrt severokorejského vůdce

Podle Nostradama v roce 2022 skončí život nějakého významného vůdce. Mohl by to být severokorejský vůdce Kim Čong, jak se domnívají někteří odborníci? Jeho náhlá smrt by znamenala konec vlády, ale brzy by ho měl nahradit člen jeho rodiny. V proroctvích média, a to konkrétně ve 14. čtyřverší Centurie IV, se dočteme: „Náhlá smrt první postavy / Změní a uvede do vlády jinou“.

6. Nadvláda umělé inteligence

Technologický vývoj má sloužit lidstvu, ale může se obrátit proti němu. Pokrok v robotice a umělé inteligenci by podle tohoto média mohl brzy znamenat úpadek lidské rasy. Člověk by ztratil kontrolu nad svými vynálezy a byl by napaden tím, co vytvořil. Někteří vědci bili na poplach před tímto oslnivým vývojem umělé inteligence, ale nebyli vyslyšeni. Mohly by se Nostradamovy předpovědi nakonec ukázat jako správné?

7. Kolaps ekonomického systému

V roce 2021 jsme viděli, jak zdravotní krize uvrhla země do kritické hospodářské krize, ale v roce 2022 se situace ještě zhorší, jak předpověděl slavný astrolog. Hospodářská situace zemí by se měla stát ještě katastrofálnější, zejména kvůli prudkému růstu cen, nedostatku surovin, pádu dolaru a regresi obchodu. Světový hospodářský systém by zažil bezprecedentní krizi, ne nepodobnou světové hospodářské krizi z roku 2008.

Přestože jsou tyto události znepokojivé, je vhodné se těmito předpověďmi do písmene neřídit. Nostradamus se již v mnoha předpovědích mýlil. Například předpověděl zombie apokalypsu v roce 2021, ale nikdy k ní nedošlo.

Zdroj: History