Typologie osobnosti podle způsobu křížení prstů na rukou. Odhalte své skryté vlastnosti

Fotografie: Freepik

Každý z vás si jistě občas chytne ruce a překříží prsty. Ovšem možná jste nevěděli, že způsob, kterým své prsty křížíte, vypovídá o vaší osobnosti.

Uměním četby řeči těla se nezabývají jen odborníci na neverbální komunikaci. Zvýšenou pozornost mu věnují například i obchodníci a personalisté. S pomocí rychlého testu ovšem můžete hlavní rysy své osobnosti odhalit i vy. Stačí, abyste sepjali ruce a při tom zkřížili prsty. Podle toho, který z palců budete mít na vrchu, podle toho můžete poznat svojí osobnost. Při tomto testu se nicméně snažte co nejméně přemýšlet – jednejte spíše instinktivně. Jen tak budou výsledky objektivní.

Máte nahoře oba dva palce

Pokud jste si chytili ruce a žádný z palců nezůstal nahoře, naopak položili jste je oba na vrch rukou vedle sebe, jste velmi dominantní člověk. K druhým se snažíte být upřímní a očekáváte to samé na oplátku. V pracovním prostředí patříte k nejvýkonnějším a nejzručnějším pracovníkům, což vám často přináší kýžené povýšení. V kolektivu býváte vcelku oblíbení, avšak někdy můžete působit až zastrašujícím dojmem – to je tehdy, jste-li v určitých situacích příliš přímí a upřímní.

Fotografie: Freepik

Jako horní máte pravý palec

V případě, že jste zkřížili ruce a navrch jste umístili pravý palec, řadíte se k citlivým a empatickým lidem, u nichž lze předpokládat vysokou emoční inteligenci. Tedy skvěle zvládáte jakékoliv (své) emoce a rovněž se dokážete vcítit do emocí a potřeb druhých. Díky vašim vhodným reakcím na většinu situací, se vám otevírá velké množství lidí takřka na počkání – a to jak cizích, tak blízkých. Vzhledem k nadhledu, s nímž dokážete pracovat, také získáváte nad ostatními výhodu v celé řadě situací.

Fotografie: Freepik

Navrch jste umístili levý palec

Jako poslední možnost jste se mohli chytit tak, že jste nahoru umístili levý palec. Pokud spínáte ruce tímto způsobem, řadíte se mezi prakticky založené jedince. Vaše reakce, rozhodnutí i dlouhodobé plány jsou vždy výsledkem trochu delšího mentálního procesu.

Fotografie: Freepik

Respektive věnujete zvýšenou pozornost kladům, záporům a důsledkům možných rozhodnutí. Přestože s vámi mohou někteří lidé ztrácet trpělivost, je jich menšina. Ve vašem okolí převládají ti, kdo se na vás s prosbou o radu obrací znovu a znovu.

Zdroj: Dazzling