Vlastnosti, které se často vyskytují u výjimečně inteligentních lidí. Máte je i vy?

Fotografie: Freepik

Inteligence nebývá zjevná na první pohled. To, že jste se setkali s někým, kdo disponuje velmi vysokým IQ, obvykle rozpoznáte až po čase. A ani tehdy si nebudete jistí.

Vyjímečně inteligentní lidé bývají často terčem závisti ostatních, kteří si myslí, že tato vrozená vlastnost je předurčuje automaticky k životnímu i profesnímu úspěchu. Často to ale bývá právě naopak. Lidé s vysokým IQ vnímají svět kolem sebe znatelně jinak, než běžná populace, a to bývá nezřídka živnou půdou pro různá nedorozumění a problémy v komunikaci. Inteligentní děti mohou být dokonce často považovány za hloupé, protože se ve škole nudí a nedávají pozor. Velmi často jsou pak zakřiknuty a trpí pocity méněcennosti.

Kladné stránky

Známkou skutečné inteligence je schopnost přiznat vlastní chybu a nesvádět její důsledek na své okolí. Samozřejmě za předpokladu, že to odpovídá skutečnosti. Právě díky své inteligenci jsou tito lidé schopni připustit, že zdaleka nevědí všechno, a nebojí se to říct nahlas. Jsou zvídaví a otevření jiným názorům. Dokáží připustit alternativní řešení problému, aniž by se ho snažili už předem dehonestovat. Zdržují se ukvapených soudů bez důkazů a svůj názor sdělí ostatním až ve chvíli, kdy mají v celé věci jasno.

Fotografie: Freepik

Lidé vysoce inteligentní jsou často přímo fascinováni věcmi, které ostatní považují za samozřejmost. Jsou velmi zvědaví a s vášní se zaobírají stále novými problémy. Zpravidla mívají nadprůměrnou schopnost empatie. To je citlivost jedince vůči pocitům lidí v jeho okolí. S tím souvisí i jejich smysl pro humor.

V očích svého okolí bývají označováni za zábavné společníky. Zpravidla špatně snáší absenci spravedlnosti a nezřídka se k nápravě pokouší použít své inteligence.

Co už tak kladné nebývá

Mohou při plnění zadaných úkolů na své okolí působit lehce zmateným dojmem, to ale bývá často způsobeno tím, že se ujišťují, že po nich opravdu někdo chce tak triviální věc. Bývají považováni za nepořádné a jejich pracovní stůl obvykle působí dojmem chaosu. Oni se v něm ale orientují s naprostou přesností a i po tmě najdou věc, kterou hledají. Navzdory svým schopnostem trpí často pocity méněcennosti, a to bývá i důvodem toho, že část velmi inteligentních lidí zastává spíše podřadné profese.

Fotografie: Pexels

Vyjímečně inteligentní lidé byli často v mládí terčem šikany, a nejen z tohoto důvodu trpívají záchvaty úzkosti. Zaobírají se svými myšlenkami a v ostatních lidech tak mohou vzbuzovat pocit lenosti a neaktivity.

Jejich neobvyklý zájem o nové věci a problémy je příčinou toho, že za nimi velmi často zůstávají nedokončené a nedořešené věci. Oni sami jsou už totiž zaujati úplně jiným problémem. Často tedy přichází s různými vylepšováky a inovacemi, ale v praxi je téměř nikdy nevyužívají.

Zdroj: Insider