Byl smrti blíže, než spousta živých lidí okolo a viděl neuvěřitelné věci, které podrobně popsal

Fotografie: Unsplash

Na světě existují lidé, kteří jsou životem uvědomění více, než ti ostatní. Tento muž se mezi ně nedávno zařadil, když si prošel zkušeností s blízkou smrtí.

Určitě jste již slyšeli o lidech, kteří na chvíli umřeli a během toho se jim staly podivné věci. Viděli své vlastní mrtvé tělo, vznášeli se okolo a následně byli schopni přesně říci, o čem si lékaři povídali, když se je snažili oživit. Tyto případy se neustále studují, jelikož o nich stále zrovna moc věcí není známo. Tento muž ovšem viděl něco, o čem jste ještě určitě neslyšeli.

Paradoxně to vše začalo koncem

Konkrétně jeho koncem, jelikož Jeffrey se již ve svých devatenácti letech rozhodl spáchat sebevraždu. K tomuto rozhodnutí ho vedlo zjištění, že jeho přítelkyně jej začala podvádět s jeho nejlepším kamarádem. Spolykal spousty prášků a čekal na blízkou smrt, která opravdu přišla. Byl převezen do nemocnice a zde začíná jeho vyprávění. Jeffrey řekl, že již v tento moment viděl lékaře stojícího nad ním, pak mu vše jakoby problesklo a on cítil, že opouští své tělo a dostává se do toho od doktora.

Najednou se mu před očima mihal celý život daného doktora, viděl jeho rodinu, auto, dům… Cítil i jeho paniku v daný okamžik. Poté mu došlo, že zde není sám, nějaká bytost jej vzala za ruku a odtáhla ho pryč. Stihl si ještě všimnout toho, jak jej doktor se sestrou resuscitovali a už stál ve světelném místě, které jej přeneslo do něčeho, o čem věřil, že je to nebe. Zdi byly podobné mrakům a dokonce zahlédl svou babičku.

Bylo to cokoliv, jen ne nebe

V momentu se vše změnilo a on byl na páchnoucím poli s bytostmi, jejichž tváře lidské rozhodně nebyly. Démonický tvor vedle něj ho popadl a odvedl na místo, kde se nacházelo nespočítaně kostek. Tvor zmatenému muži řekl, že každá kostka představuje jistý druh pekla tvořeného na míru pro každou duši. Vysvětlil mu, že to lidé si své vlastní peklo tvoři tím, čeho se nejvíce bojí, a proto se dost často jeho podoba mění a není stálá.

Fotografie: Unsplash

A jedna z kostek byla i od Jeffrey. Vtáhla ho dovnitř a on tak měl šanci zjistit, jakým byl člověkem. Pokaždé, když za svůj život někomu ublížil, se to do dané kostky uložilo a nyní pociťoval vše špatné, co ostatním okolo sebe způsobil. Bylo pro něj nesnesitelné to prožívat, jelikož si spousty věcí ani nepřiznal a nebo na ně jednoduše zapomněl. Teď jim musel čelit.

Musel žádat o svou spásu

Nedalo se to vydržet a za chvíli již zavíral oči únavou, nemohl se na to dívat. Za chvíli mu jistý hlas řekl „Když ho požádáš, možná tě zachrání.“. V tu ránu se Jeffrey začal modlit tak, jako nikdy předtím. Žadonil a prosil o odpuštění, pořád dokola, dokud nebyl předveden před jistou duchovní bytost. Ta se zeptala, co ho za ní přivádí a on popravdě odpověděl, že ve světě už žít nechtěl, protože mu přijde nespravedlivý. Bytost mu hned vysvětlila, že z pekla jej zachránila jen proto, že má ještě naději.

Fotografie: Unsplash

„Viděla ve mně to, co jsem ani já sám nebyl schopný v sobě vidět.“ dovysvětlil pro osvětlení situace. Během tohoto rozhovoru měl šanci také zahlédnout události, které ho v životě ještě budou čekat. Viděl například i to, jak si zraní záda a zasáhne mu to celý život. Bytost mu řekla, že si všechny důležité věci z nějakého důvodu vybral ještě před začátkem tohoto života a musí se na zem vrátit je dokončit. A skutečně, jakmile se vrátil, cítil úlevu.

Najednou svět viděl docela jinak

Tři dny po své smrti a následného oživení byl stále ještě v kómatu, ale jeho mysl již byl plně při vědomí. Když se probral, sestra ho seznámila s tím, co již dávno věděl, tedy že byl mrtvý a museli ho resuscitovat. Tato zkušenost ho docela změnila a díky svému nekonečnému poutu s bohem již ví, že smrti se nebojí. Během života se přesvědčil o tom, že vše, co během této zkušenosti viděl, nebyly jen pouhé sny. Jeho předpovědi se postupně plnily a vše do sebe zapadalo jako díly skládačky.

Zdroj: Conservadorismodobrasil