Fráze, které sebevědomí lidé téměř nikdy nepoužívají. Pokud je máte ve svém okolí, držte se jich

Fotografie: Freepik

Sebevědomí je důvěra v sebe samého, ale také v naše rozhodnutí a názory. Existují proto jisté slovní obraty, které při komunikaci s člověkem, který si věří, nemůžete čekat.

Nikdo si sám sebou není stoprocentně jistý za všech okolností. Přesto jsou ale lidé, ze kterých důvěra v sebe samé naprosto vyzařuje. Může se to na první pohled zdát neuvěřitelné, ale sebedůvěra má obrovskou moc. Ovlivňuje nejen to, jak působíme na ostatní, nakonec dokáže totiž ovlivnit i nás samotné. Může se to zdát neuvěřitelné, ale pokud budeme předstírat sebevědomí, nakonec se o tom natolik vnitřně přesvědčíme, že ho doopravdy mít budeme.

Nemohu a nebudu v jejich slovníku nehledejte

Jedním z nejzásadnějších rysů, jak sebevědomého člověka poznáte, je jeho řeč. V jeho slovníku se totiž zásadně nevyskytují některá slova nebo slovní spojení. Jedním z takových slov je slovo nemohu. Jedná se o slovo, které od sebevědomého člověka nikdy neuslyšíte. A to hlavně z toho důvodu, že by si musel přiznat, že je něco nad jeho vlastní síly. Jednalo by se o přiznání bezmoci nebo slabého místa.

Fotografie: Pexels

Stejně tak musíme toto slovo vyřadit z našeho slovníku, pokud chceme sebevědomí získat. Pokud totiž o něčem řekneme, že to nemůžeme, začneme tomu sami věřit a nesnažíme se o opak. Podobně působí i slovní obrat nebudu to dělat. Je známkou toho, že už předem jsme přesvědčeni, že nemáme schopnosti na to, něco uskutečnit. Sebevědomý člověk si je vědom svých limitů, ale nikdy se předem nevzdává. Očekávejte od něj spíše tvrzení, že s největší pravděpodobností nebude úspěšný, ale alespoň se o to pokusí.

Vyhýbají se negativním výrazům

Ve většině případů se sebevědomý člověk chová i vyjadřuje pozitivně. I proto je mu cizí slovo nikdy. Tímto slovem si totiž často připomínáme svoje vlastní selhání a to je něco, čemu se sebevědomý člověk snaží vyhnout. V jeho zvyku ani slovníku není nic, co by naznačovalo rezignaci. Věří totiž, že je vždy schopen dosáhnout cílů, které si dal.

Fotografie: Pexels

Nikdy také nespoléhají pouze na štěstí. To se sice může občas usmát na každého, ale člověk, který věří v sám sebe, ho nepotřebuje. Je si moc dobře vědom svých kvalit a proto pro něj štěstí není potřeba. Pokud něčeho chtějí dosáhnout, pečlivě to plánují a postupují krok po kroku. Nečekají, že se na ně štěstí usměje a vše přijde samo bez jejich přičinění. Rádi mají vždy svůj osud ve svých rukou.

Zdroj: VeryWellMind