Jak nenásilně přimět děti k tomu, aby nás poslouchaly

Fotografie: Depositphotos

Často zjistíme, že pokud po našich dětech něco chceme, tak nás prostě neposlouchají. Následuje situace, kdy začínáme být opravdu naštvaní, protože jednu věc musíme opakovat neustále dokola.

Často se v této příležitosti zamýšlíme, jestli nás naše děti opravdu neslyší a nebo nám to dělají naschvál. Postupnou výchovou totiž dojdeme k tomu, že v určitém okamžiku nás naše děti prostě přestanou brát vážně. Nejčastěji si to zaviníme sami a to hlavně proto, že máme sklon k častému a plánem vyhrožování. Dlouho opakujeme nějakou výhružku, kterou stejně nesplníme. Naše děti tak nabydou dojmu, že vlastně nemá smysl nás poslouchat, že se nic neděje. To se nám ale může vymstít v případě, že po dětech opravdu něco chceme.

Jak s nimi tedy správně komunikovat

Pokud po svém dítěti něco požadujete, zajímejte se pouze o to. Častou chybou totiž je, že děláme více věcí najednou a nevěnujeme plnou pozornost našemu požadavku. Uchylujeme se k častému opakování a netrváme na jeho splnění. Malé děti mají menší trpělivost než my, proto jim po chvíli čekání nepřijde důležité náš požadavek splnit. Přestaňte tedy na chvíli dělat ostatní věci a věnujte svou plnou pozornost svému dítěti.

Fotografie: Pexels

Jakmile se ujistíte, že se vaše dítě soustředí pouze na vás, řekněte mu jasně, co po něm chcete. Pozornost věnujte tomu, aby požadavek nebyl moc složitý. Vyčkejte, až vám na váš požadavek dítě odpoví. Jedině tak můžete mít jistotu, že vás dítě nejen slyšelo, ale také doopravdy vnímalo. Počkejte také na chvíli, kdy vidíte, že dítě začalo požadavek opravdu plnit. Pokud vám dítě řekne, že to splní za chvíli, ujistěte ho, že splnění po něm požadujete hned.

Co dělat, pokud nejsme úspěšní

Vyvarujte se toho, že budete jeden požadavek opakovat neustále dokola. Můžete jej dítěti zopakovat jednou, víckrát již ale ne. Pokud by tomu tak bylo, buďte si jisti, že vás dítě nebere vážně. V tomto případě je jen malá pravděpodobnost, že váš požadavek splní. Stejně tak nečekejte, že budete úspěšní příště. Pokud dítěti strategie jednou vyšla, zkusí ji na vás podruhé zas.

Fotografie: Pexels

Jestliže vás dítě neposlouchá, vysvětlete mu, že jeho chování a rozhodnutí bude mít následky. Nepoužívejte ale vyšší hlas nebo výhrůžky. I s malým dítětem se dá jednat v klidu a racionálně. Na děti často platí, že jim ukážete to samé, co dělají oni. Pokud jsou příliš hluční, začněte vydávat zvuk také. Vyvarujte se ale fyzických trestů. Ty do výchovy nepatří. Pokud dítě poslechne, nezapomeňte ho pořádně pochválit a klidně i odměnit.

Zdroj: PositiveParenting