Není to vždy jen láska. Pochopte, kdy už se jedná o citovou závislost

Fotografie: Getty Images

Naučit se rozlišovat lásku od jiných pocitů je podstatné pro náš život a to nejen ten milostný. Láska je totiž často zaměňována s úplně jinými city.

Lásku si často pleteme s pocitem potřeby nebo závislosti na někom jiném. Velmi často to souvisí s naší emoční zranitelností a celkovou nevyspělostí. Ta jde ruku v ruce s připraveností na vážný vztah. To se odráží na našich vztazích a také na soužití s jiným člověkem. Často docházíme k tomu, že si vztah představujeme a malujeme jako jiný, než ve skutečnosti je.

Potřeba někoho vlastnit znamená strach

Čím více se udržujeme v pocitu, že někoho potřebujeme, tím větší strach cítíme. A zrovna strach je emoce, která ve zdravém a harmonickém vztahu nemá co dělat. Vede totiž často k podezřívání, žárlivosti a nakonec i zániku samotného vztahu. Všechny tyto emoce totiž tomu, kdo je cítí, značně ubližují a tento pocit k pravé lásce nepatří. Musíme se proto naučit odlišovat, kdy o lásku jde a kdy nikoliv.

Fotografie: Pexels

Špatným znamením je také to, pokud bez přítomnosti druhé osoby se propadáme do stavu deprese a beznaděje. Tato závislost na druhém je nezdravá a do vztahu mezi lidmi nepatří. Trávit čas společně s někým jiným by pro nás mělo být hezké, ale zároveň naprosto přirozené. Je přirozené cítit, že nám druhá osoba chybí, není ale přirozené nebýt bez její přítomnosti schopen samostatně fungovat. V tomto případě často dochází k záměně pocitu lásky a citové závislosti. 

Spokojíte se i s tím, co Vám není příjemné 

Problémem ve vztahu také je, pokud cítíme nadměrný strach ze ztráty druhé osoby. Nejistota z budoucnosti je normální, pokud nás ale tento strach paralyzuje a ovlivňuje naše rozhodování, je pro náš vztah spíše záhubou než přínosem. Strach, který paralyzuje, nám totiž nedovoluje žít náš život naplno. I přesto, že jsme sociální bytosti, musíme se dokázat smířit s tím, že může v životě přijít chvíle, kdy budeme muset žít sami.

Fotografie: Pexels

Často se také uchylujeme k tomu, že ze strachu, že si nikoho jiného nenajdeme, se spokojíme s člověkem, který nám naprosto nevyhovuje. Přivíráme oči nad vadami, často i charakterovými, se kterými se nedá dlouhodobě žít. Ani v tomto případě nemůžeme mluvit o lásce. Důkazem nezralé lásky je také to, pokud se snažíme druhého uspokojit za každou cenu. Pokud se bojíte mít odlišný názor než má Váš partner ze strachu, abyste ho neztratili, o Vašem vztahu to také mnohé vypovídá.

Zdroj: VeryWellMind