Projevy chování dítěte, které ukazují na to, že je příliš rozmazlené a je nutné okamžitě zakročit

Fotografie: Freepik

Dítě pláče v obchodě a válí se po zemi dokud nedosáhne svého. To je přesně ta situace, kterou žádný rodič nechce zažít. Jak ale zvládat tyto situace.

Výchova dětí je někdy velmi obtížná. Zvládání vzteku, pláče a rozmary dětí je pro některé rodiče utrpením. Většinou přistoupí k tomu, že mu na vše řeknou ano, jen aby už neplakalo nebo se nevztekalo. Poté je ale těžké mu stanovit hranice, což může být v běžném životě už problém. Tyto tři známky mohou být důkazem, že je vaše dítě rozmazlené a je nutné začít dělat jistá opatření.

Neustále má záchvaty vzteku

Rozmazlené děti se vztekají pokaždé když jim něco odmítnete koupit nebo jim něco zakážete. Začnou křičet, plakat a dělají vše proto, aby vyjádřili svou frustraci. Za každou cenu chtějí vše a hned a nemohou přijmout fakt, že jim řeknete ne. V dospělosti to může být velký problém, zasáhne to jejich osobní, pracovní i společenský život. Dítě které nebylo správně vychované, může být úzkostné a nemá žádné emocionální schopnosti.

Nechápe hodnotu věcí

Rozmazlené děti si vždy vyvztekají nebo vypláčou to co chtějí. Pod nátlakem jim rodiče nakonec koupí nebo dají to po čem touží a kvůli čemu se vztekají. Tímto způsobem se ale nenaučí jaká je hodnota věcí a nepochopí že nemůžou mít vždy to co chtějí. Chce to dávku trpělivosti, zejména v období vzdoru.

Postrádá empatii

Často postrádají empatii, nedokáží se vžít do pocitů rodičů, sourozenců nebo spolužáků. Rozmazlené děti mají příliš velké ego a nebudou se nikdy starat o potřeby ostatních. Starají se jen o sebe a nepřijímají tresty ani autority. To ovšem vede k tomu, že mohou být vyčlenění z kolektivu e nemají žádné kamarády.

Fotografie: Unsplash

Řešení situace

Čím dříve problém začnete řešit tím lépe. Dítě, které je správně vychované, se lépe začlení do kolektivu například ve školce. Tyto cenné rady od psycholožky Isabelle Filliozat pomůžou všem rodičům lépe zvládnout všechny dětské krize.

Obejměte ho a naslouchejte mu

Křik je ve většině situací kontraproduktivní. Abyste dítě uklidnili, musíte reagovat něžně a benevolentně. Podpořte tvorbu oxytocinu a dítě obejměte. Oxytocin je hormon, díky kterému se dítě zklidní. Měli byste naslouchat přáním svého dítěte, udělejte si čas a vysvětlete mu proč musí čekat a naučte ho být trpělivější. Před 5 rokem života dítě nechápe čas a je netrpělivé.

Fotografie: Pixabay

Nabídněte řešení

Místo toho, že řeknete ne, dejte mu možnost volby, které dítě povzbudí aby převzalo odpovědnost. Povzbuďte ho, aby se podílelo na domácích pracích, například úklidem pokoje. Není důležité zda úkol dokončí, ale úkol ho musí bavit a nesmí ho dělat s odporem.

Dejte mu cíl

Dítě musí mít cíl nebo motivaci, aby směřovalo svojí energii jinam, než aby se ubíralo ke vzteku a pláči. Bude více zaměřené na cíl a už mu nezbude čas ani síla na to, aby se vztekalo.

Fotografie: Unspalsh

Respektujte jeho režim

Nutit děti například ke spánku je zbytečné. Děti mají určité fyziologické potřeby, které je nutné dodržovat. Pokud si všimnete, že je dítě unavené, bez nucení ho přesvědčte, aby si šlo odpočinout. Bez zbytečného nátlaku nakonec přistoupí na to že je unavené a půjde do postele bez odmlouvání nebo vztekání.

Dodejte mu sílu, povzbuďte ho

Aby se dítě mohlo správně vyvíjet musí se cítit zodpovědné. Povzbuzujte je, aby se správně rozhodovaly, dejte jim důvěru a zbytečně je nepodceňujte. Dopřejte jim dostatek prostoru, aby mělo čas se správně a samostatně rozhodnout. To jistě ocení v životě každý, kdo měl svobodnou volbu.

Zdroj: VeryWellFamily